0

In de oude situatie waarin het geheel in grijze betonklinkers was gelegd, viel de ingang van het kantoor niet op. De klanten kwamen daardoor vaak in de werkplaats terecht. Onze opdracht was dan ook om de tuin voor het kantoor zo aan te passen dat de ingang meteen opvalt. De zuilbomen richten zich naar de ingang, in combinatie met de slim geplaatste stalen beplantingsbakken gaat hierdoor het oog automatisch naar de ingang. Door de bestrating een andere kleur te geven en goed aan te geven waar de parkeervakken zijn is het nu duidelijk voor de klant waar parkeergelegenheid is.